Repositories > Coastal Engineering

Kajian Faktor Hidrodinamik Terhadap Pertumbuhan Pokok Bakau Di Delta Kelantan, Larut Matang, Sandakan Dan Kuala Teriang


Title : Kajian Faktor Hidrodinamik Terhadap Pertumbuhan Pokok Bakau Di Delta Kelantan, Larut Matang, Sandakan Dan Kuala Teriang
Sypnosis : Daripada kajian pemodelan arus dan ombak di ke empat-empat lokasi, didapati bahawa kelajuan arus yang sesuai untuk pertumbuhan pokok bakau ialah di antara 0 – 0.3 m/s manakala ketinggian ombak pula ialah di antara 0 – 0.3 m. Namun demikian, kajian lanjutan ke atas jenis dan kestabilan tanah, ombak serta arus dari monsun yang berbeza perlu dilakukan kerana terdapat juga faktor-faktor lain yang menyumbang kepada keadaan hidrodinamik di kawasan kajian seperti kewujudan pemecah ombak, geotube dan groin di muara sungai.
Price : Free
Content : Kewujudan hutan paya bakau di kawasan pantai berlumpur menjadi kayu ukur pertemuan air laut dan sungai serta daratan. Keunikan bakau yang hidup dipengaruhi air pasang surut berperanan penting dalam ekosistem pantai.
Prepared By : A. Ikmalzatul, A. Nor Aslinda, dan A. Anizawati
Report Owner : NAHRIM
Type of Report : Field Of Study
Objectives : Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti dan menganalisis faktor hidrodinamik yang sesuai untuk pertumbuhan pokok bakau di Delta Kelantan, Larut Matang, Sandakan dan Kuala Teriang meliputi kelajuan arus dan ketinggian ombak.
Created : 8/3/2016 10:40:22 AM
Modified : 3/6/2017 4:16:01 PM