Repositories > River Engineering​​​

LAPORAN TEKNIKAL PEMBINAANMODEL FIZIKAL SUNGAI DAN MUARA (TIDAL RIVER MODEL)DI MAKMAL HIDRAULIKINSTITUT PENYELIDIKAN HIDRAULIK KEBANGSAAN MALAYSIA(NAHRIM)


Title : Laporan Teknikal Pembinaan Model Fizikal Sungai dan Muara, NAHRIM, 2006
Price : Free
Prepared By : Liew Yuk San, Nurlailah Abdillah dan Arshad Osman
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Tujuan utama projek pembinaan model fizikal sungai dan muara ini adalah untuk mengujijalan peralatan-peralatan yang telah dibeli daripada Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), China. Peralatan-peralatan tersebut merangkumi sistem pam untuk penyelakuan keadaan pasang surut di muara sungai serta sistem pam untuk aliran sungai secara graviti dari hulu sungai. Selain daripada sistem pam, peralatan-peralatan lain yang turut dibekalkan dalam pakej adalah seperti alat pengukuran arus dan aras air. Objektif pembinaan model fizikal ini adalah seperti berikut: 1. Mengujijalan peralatan-peralatan yang telah dibeli dan dibekalkan oleh NHRI, 2. Meningkatkan kemahiran tukang-tukang dalam pembinaan model fizikal.
Geographical Location : NAHRIM
Created : 11/20/2014 10:37:02 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:09 PM