Repositories > River Engineering​​​

Laporan Teknikal Kajian Awalan Pemulihan Kualiti Air Sungai Teris, Lanchang, Pahang


Title : Laporan Teknikal Kajian Awalan Pemulihan Kualiti Air Sungai Teris, Lanchang, Pahang
Sypnosis : Kajian awalan ini bertujuan memantau dan mengenalpasti tahap kualiti air Sg. Teris sekiranya selamat untuk orang awam dan pelancong yang berkunjung ke Pusat Konservasi Gajah. Kajian awalan kualiti air Sg. Teris adalah meliputi kekeruhan air, jumlah E-Coli serta nilai Indeks Kualiti Air. Jangkaan kehadiran E-Coli dalam Sg. Teris adalah disebabkan oleh aktiviti pemandian gajah bersama dengan para pelancong yang hadir yang diadakan setiap hari pada jam 2.00 petang. Perhatian utama adalah lebih menjurus kepada kekeruhan dan warna lumpur yang mempengaruhi air Sg. Teris. Secara fizikal, Sg. Teris kelihatan kotor dan dipercayai kekeruhan ini berpunca dari aktiviti kawasan hulu sungai.
Price : Free
Prepared By : Pusat Kajian Lembangan Sungai
Report Owner : Pusat Kajian Lembangan Sungai
Type of Report : Assessment
Objectives : Objektif kajian adalah seperti berikut :- i. Menentukan tahap kualiti air Sg. Teris. ii. Mengenalpasti punca-punca kekeruhan air Sg. Teris. iii. Mengenalpasti kaedah penyelesaian serta pengawalan kualiti air Sg. Teris.
Created : 8/4/2016 9:48:42 AM
Modified : 8/4/2016 9:55:14 AM