Repositories > River Engineering​​​

LAPORAN RINGKAS BENGKEL PENYELIDIKAN KE ARAH BANJIR SIFAR DI LEMBANGAN SUNGAI KLANG: KAJIAN KES SUNGAI KERAYONG


Title : Laporan Bengkel Penyelidikan ke arah Banjir Sifar
Sypnosis : Laporan ini merupakan kompilasi maklumat mengenai Bengkel Penyelidikan ke arah Banjir Sifar pada 25 April 2016. Bengkel tersebut bertujuan sebagai platform untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan mengenai pengurusan lembangan sungai dan topik yang berkaitan ke arah banjir sifar untuk mencapai persekitaran yang sihat dan mampan, serta meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan pengurusan lembangan sungai dan konsep ke arah banjir sifar.
Created : 12/14/2016 3:56:37 PM
Modified : 12/14/2016 3:59:57 PM