Repositories > Water Analytical Services

Laporan Penyelidikan Kualiti Air Ladang Al Barakah, Kampung Jawa, Hulu Langat Selangor


Title : Penyelidikan Kualiti Air Ladang Al Barakah, NAHRIM, 2009
Prepared By : Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar (PKKAAS), NAHRIM Pusat Kajian Geohidrologi (PKG), NAHRIM
Report Owner : National Hydraulic Research Institute of Malaysia (NAHRIM)
Type of Report : Detail Design
Objectives : i. Mengenalpasti punca air mata air dan tahap kualitinyaii. Menentukan sama ada punca air adalah sesuai untuk kegunaan harianiii. Mengenalpasti langkah-langkah dan cadangan bagi memastikan kualiti air selamat untuk diminum.
Geographical Location : Ladang Al Barakah kepunyaan syarikat M. Eastern Collection Sdn Bhd yang diterajui oleh Encik Mostafa Elyakobi. Syarikat ini berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan menjalankan aktiviti pembekalan baka kambing/bebiri terpilih bagi tujuan aqiqah/
Geographical Reference : Ulu Langat, Selangor
Geographical Location-RBMUs : RBMU 16: Langat
Created : 11/19/2014 11:29:06 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:14 PM