Repositories > Water Analytical Services

Laporan Peningkatan Kualiti Air Paya Indah Wetlands


Title : Peningkatan Kualiti Air Paya Indah Wetlands, NAHRIM, 2010
Price : Free
Prepared By : Pusat Kajian Kualiti Air dan Alam Sekitar (PKKAAS), NAHRIM
Report Owner : National Hydraulic Research Institute of Malaysia (NAHRIM)
Type of Report : Assessment
Objectives : a. Mengenalpasti punca pencemaran di tasik-tasik Paya Indah Wetlands.b. Mengenalpasti status sebenar kualiti air bagi tasik-tasik di Paya Indah Wetlands.c. Mengenalpasti rawatan yang sesuai dan mesra alam supaya kualiti air di tasik Paya Indah Wetlands mencapai indeks kualiti air (WQI) kelas II.
Geographical Location : Paya Indah Wetland telah dibuka kepada orang awam pada 13 Oktober 2001 dirizabkan sebagai Rizab Tanah Lembap dibawah Kanun Tanah Negara. Paya Indah adalah usaha kerajaan Malaysia dalam membangunkan sektor pelancongan yang mesra alam disamping mengekalkan
Geographical Reference : Kuala Langat, Selangor
Geographical Location-RBMUs : RBMU 16: Langat
Created : 11/19/2014 11:37:15 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:15 PM