Repositories > Water Analytical Services

Kajian Penilaian Kualiti Air Marin Pulau Payar, Langkawi, Kedah


Title : Kajian Kualiti Air Marin Pulau Payar, NAHRIM, 2011
Prepared By : Muhammad Azroie bin M.Yussof
Report Owner : NAHRIM
Type of Report : Assessment
Objectives : i.Mengenalpasti tahap kesihatan ekosistem terumbu karang dengan menilai kualiti air berpandukan Standard Dan Kriteria Kualiti Air Marin Malaysia (INWQS); danii.Mengenalpasti kesan pencemaran terhadap koloni terumbu karang dengan menganalisa bahan logam berat pada sampel air marin di kawasan koloni terumbu karang bagi mengesahkan kehadiran unsur Mercury, Cadmium, Chromium (IV), Cuprum, Arsenic, Plumbum di dalam air.
Geographical Location : Pulau Payar adalah pulau yang terbesar dalam Taman Laut Pulau Payar, dengan keluasan 31.2 hektar dan panjangnya kira-kira 1.75km serta lebar lebih kurang 500 meter. Ia menaik ke 80-90 meter melebihi paras laut di kawasan paling tinggi. Pesisir pantai pula
Geographical Reference : Langkawi, Kedah
Created : 11/19/2014 11:53:08 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:15 PM