Repositories > Water Analytical Services

Laporan Persampelan Dan Pemantauan Kualiti Air Hujan Kuala Tahan Di Kilang Pembotolan Air Hujan Nature Agrotech Sdn Bhd, September, NAHRIM 2014


Title : Laporan Persampelan Dan Pemantauan Kualiti Air Hujan Kuala Tahan Di Kilang Pembotolan Air Hujan Nature Agrotech Sdn Bhd, September, NAHRIM 2014
Sypnosis : MKA diketuai oleh En Wan Sulong Wan Omar pernah menjalankan ujikaji yang pertama terhadap air hujan di Kilang Pembotolan air, Nature Agrotech Sdn Bhd pada 2 Mei 2014. Pada ketika itu, terdapat dua bacaan kualiti air yang tidak menepati standard diperlukan di bawah “Standard bagi Air minuman Berbungkus dan Air dari Mesin Jual Air, Jadual kedua puluh lima [subperaturan 360B(3) dan 360c(3)]”, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Dua parameter tersebut adalah Ferum dan Turbidity. Susulan dari itu, beberapa penambahbaikan telah dicadangkan dalam aspek mekanikal dan perpaipan di bawah pemantauan Ir Icahri Chatta, MHI termasuk material paip, system filter dan kadar aliran air. Lawatan terkini ke Kilang Pembotolan air, Nature Agrotech Sdn Bhd telah dijalankan oleh Ir Icahri Chatta, MHI pada 23 Ogos 2014 bagi tujuan memantau kerja-kerja berkaitan perpaian, penukaran system filter, penukaran katrij, pam air, kadar alir air bagi memastikan aliran dan rawatan air oleh filter beroperasi dengan baik. Oleh yang demikian, lawatan susulan diperlukan dari MKA bagi tujuan pengesahan operasi sistem filter menghasilkan kualiti air bersih mengikut piawaian standard berkaitan.
Price : Free
Content : MKA diketuai oleh En Wan Sulong Wan Omar pernah menjalankan ujikaji yang pertama terhadap air hujan di Kilang Pembotolan air, Nature Agrotech Sdn Bhd pada 2 Mei 2014. Pada ketika itu, terdapat dua bacaan kualiti air yang tidak menepati standard diperlukan di bawah “Standard bagi Air minuman Berbungkus dan Air dari Mesin Jual Air, Jadual kedua puluh lima [subperaturan 360B(3) dan 360c(3)]”, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Dua parameter tersebut adalah Ferum dan Turbidity. Susulan dari itu, beberapa penambahbaikan telah dicadangkan dalam aspek mekanikal dan perpaipan di bawah pemantauan Ir Icahri Chatta, MHI termasuk material paip, system filter dan kadar aliran air. Lawatan terkini ke Kilang Pembotolan air, Nature Agrotech Sdn Bhd telah dijalankan oleh Ir Icahri Chatta, MHI pada 23 Ogos 2014 bagi tujuan memantau kerja-kerja berkaitan perpaian, penukaran system filter, penukaran katrij, pam air, kadar alir air bagi memastikan aliran dan rawatan air oleh filter beroperasi dengan baik. Oleh yang demikian, lawatan susulan diperlukan dari MKA bagi tujuan pengesahan operasi sistem filter menghasilkan kualiti air bersih mengikut piawaian standard berkaitan.
Prepared By : Pn. Syazrin Syima Binti Sharifuddin
Report Owner : NAHRIM
Type of Report : Field Of Study
Objectives : Pemantauan dan persampelan kualiti air hujan dijalankan bagi tujuan mendapatkan status kualiti air terkini air hujan tersebut melalui perbandingan dengan “Standard bagi Air minuman Berbungkus dan Air dari Mesin Jual Air, Jadual kedua puluh lima [subperaturan 360B(3) dan 360c(3)]”, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Geographical Location : Kuala Tahan, Selangor
Created : 11/13/2014 12:53:03 PM
Modified : 1/28/2015 1:24:13 PM