Repositories > Water Analytical Services

Kajian Kualiti Air Tasik Pancing PIW Jun, NAHRIM, 2012


Title : Kajian Kualiti Air Tasik Pancing PIW Jun, NAHRIM, 2012
Price : Free
Prepared By : Syazrin Syima bt Sharifuddin
Report Owner : NAHRIM
Type of Report : Assessment
Objectives : Kajian dijalankan dengan objektif untuk:1. Menentukan nilai kepekatan logam berat (heavy metals), dan Water QualityIndex (WQI) dalam dua tasik iaitu Tasik Typha dan Tasik Ekologi.2. Membandingkan hasil keputusan dengan bacaan nilai kandungan logam beratyang dijalankan pada tahun 2010 (Tasik Typha sahaja).3. Mencadangkan pemantauan berterusan kepada pihak Pengurusan PIWWeltands serta melatih kakitangan penyelidiknya bagi melaksanakan aktiviti inidari masa ke semasa.4. Menyediakan laporan hasil pemantauan kualti air Tasik Typha dan TasikEkologi.
Geographical Location : Paya Indah Wetlands (PIW) telah dibuka kepada orang awam pada 13 Oktober2001 dan dirizabkan sebagai Rizab Tanah Lembap dibawah Kanun Tanah Negara.PIW adalah salah satu usaha kerajaan Malaysia dalam membangunkan sektor eko-pelancongan. PIW terletak kira-ki
Geographical Reference : Sepang, Selangor
Created : 11/19/2014 2:19:27 PM
Modified : 1/28/2015 1:24:17 PM