Repositories > Water Analytical Services

Laporan Projek Pemulihan Kualiti Air Tasik Perdana (November- Disember 2010)


Title : Laporan Projek Pemulihan Kualiti Air Tasik Perdana, NAHRIM, 2010
Sypnosis : Kajian awal status kualiti air yang diukur berdasarkan kepada piawaian Jabatan Alam Sekitar Malaysia pada Mac 2010 dan melibatkan 5 kawasan persampelan menunjukkan kualiti pada Kelas III-IV
Price : Free
Report Owner : NAHRIM
Created : 11/19/2014 4:20:40 PM
Modified : 1/28/2015 1:24:30 PM