Repositories > Water Analytical Services

Kajian Kesan Kebocoran Dan Limpahan Tangki Septik Kepada Kualiti Air Tasik Perdana (18 April 2011)


Title : Kajian Kesan Kebocoran Dan Limpahan Tangki Septik Kepada Kualiti Air Tasik Perdana, NAHRIM, 2011
Sypnosis : Tasik Perdana adalah sebuah tasik buatan yang mengalami masalah eutrofikasi. Terletak di tengah Bandaraya Kuala Lumpur, tasik tersebut secara tidak langsung berfungsi sebagai kolam tadahan air disebabkan kedudukan geografinya yang berada di kawasan rendah sebelum limpahannya mengalir ke sistem saliran berdekatan.
Price : Free
Report Owner : NAHRIM
Created : 11/19/2014 4:33:35 PM
Modified : 1/28/2015 1:24:31 PM