Repositories > Water Analytical Services

Laporan Kualiti Air Spah Rumah Panjang Bair Betong, Sarawak 11 April, NAHRIM, 2013


Title : Laporan Kualiti Air Spah Rumah Panjang Bair Betong, Sarawak 11 April, NAHRIM, 2013
Price : Free
Prepared By : Syazrin Syima bt Sharifuddin
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Objektif pemantauan pada kali ini adalah untuk menilai kualiti air takungan dari SPAH yang sebelum ini diguna pakai untuk aktiviti harian seperti mencuci pakaian, mandi dan menyiram pokok
Created : 11/19/2014 4:49:11 PM
Modified : 1/28/2015 1:24:32 PM