Repositories > Water Analytical Services

Laporan Kualiti Air Spah Kuala Tahan Jun,NAHRIM, 2013


Title : Laporan Kualiti Air Spah Kuala Tahan Jun,NAHRIM, 2013
Sypnosis : Pengambilan sampel air hujan dari tangki-tangki Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) Kuala Tahan telah dijalankan pada 29 Jun 2013 dengan pemerhatian keadaan cuaca adalah panas dan cerah. Objektif pemantauan adalah untuk menilai kualiti air takungan dari SPAH melalui perbandingan berpandukan kepada piawai Minuman Air, Kementerian Kesihatan.
Price : Free
Content : Pengambilan sampel air hujan dari tangki-tangki Sistem Pengumpulan Air Hujan (SPAH) Kuala Tahan telah dijalankan pada 29 Jun 2013 dengan pemerhatian keadaan cuaca adalah panas dan cerah. Objektif pemantauan adalah untuk menilai kualiti air takungan dari SPAH melalui perbandingan berpandukan kepada piawai Minuman Air, Kementerian Kesihatan.
Prepared By : Syazrin Syima
Report Owner : NAHRIM
Geographical Location : Kuala Tahan
Resources : Water Analysis
Created : 11/20/2014 10:46:45 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:35 PM