Repositories > Water Analytical Services

Laporan Pemantauan Kualiti Air Tasik Taman Botani Perdana April, NAHRIM, 2014


Title : Laporan Pemantauan Kualiti Air Tasik Taman Botani Perdana April, NAHRIM, 2014
Sypnosis : Kesimpulannya, berdasarkan Trophic State Index (TSI) tasik dikategorikan sebagai berkeadaan eutrophy iaitu mengandungi kadar nutrien yang tinggi, peningkatan pertumbuhan alga dan pengurangan kandungan oksigen terlarut. Manakala Indeks Kualiti Air (IKA-JAS) menunjukkan tasik dikategorikan sebagai kelas II-III iaitu separa tercemar.
Content : Kesimpulannya, berdasarkan Trophic State Index (TSI) tasik dikategorikan sebagai berkeadaan eutrophy iaitu mengandungi kadar nutrien yang tinggi, peningkatan pertumbuhan alga dan pengurangan kandungan oksigen terlarut. Manakala Indeks Kualiti Air (IKA-JAS) menunjukkan tasik dikategorikan sebagai kelas II-III iaitu separa tercemar.
Prepared By : Syazrin Syima
Report Owner : NAHRIM
Created : 11/20/2014 11:04:29 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:37 PM