Repositories > Water Analytical Services

Laporan Pemantauan Kualiti Air Tasik Taman Botani Perdana Mac, NAHRIM, 2014


Title : Laporan Pemantauan Kualiti Air Tasik Taman Botani Perdana Mac, NAHRIM, 2014
Sypnosis : Kerja-kerja persampelan dan pengambilan bacaan in-situ kualiti air tasik telah dijalankan pada 11 Mac 2014 jam 10.00 pagi dengan keadaan cuaca adalah cerah.
Content : Kerja-kerja persampelan dan pengambilan bacaan in-situ kualiti air tasik telah dijalankan pada 11 Mac 2014 jam 10.00 pagi dengan keadaan cuaca adalah cerah.
Prepared By : Syazrin Syima Bt Sharifuddin
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Kerja-kerja persampelan dan pengambilan bacaan in-situ kualiti air tasik telah dijalankan pada 11 Mac 2014 jam 10.00 pagi dengan keadaan cuaca adalah cerah.
Geographical Location : Taman Botani Tasik Perdana, Kuala Lumpur
Created : 11/20/2014 11:06:19 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:38 PM