Repositories > Water Analytical Services

Laporan Persampelan Zoo Organic Waste (ZOW) Di Zoo Negara Bagi Kajian Anaerobic Treatment Ogos, NAHRIM, 2014


Title : Laporan Persampelan Zoo Organic Waste (ZOW) Di Zoo Negara Bagi Kajian Anaerobic Treatment Ogos, NAHRIM, 2014
Sypnosis : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) telah melantik SIRIM Bhd untuk menjalankan kajian dan kerja-kerja perundingan bagi penjanaan tenaga daripada “zoo organic waste” (ZOW) melalui “anaerobic digestion technology”. ZOW datang dalam pelbagai bentuk seperti sisa makanan, najis dan taman. Makanan haiwan terdiri daripada buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bijirin, pellet dan sebagainnya yang mempunyai kandungan nitrogen organik yang tinggi. Manakala sisa taman mempunyai kandungan karbon organik yang tinggi, yang memainkan peranan penting untuk keseimbangan C/N – faktor utama dalam anaerobic digestion.
Content : ​​​Persampelan ZOW bagi kawasan yang telah ditetapkan disamping meninjau keadaan dan operasi pengurusan sisa ZOW oleh pihak Zoo Negara.
Prepared By : Cik Nor Salmi Binti Abdullah
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Persampelan ZOW bagi kawasan yang telah ditetapkan disamping meninjau keadaan dan operasi pengurusan sisa ZOW oleh pihak Zoo Negara.
Geographical Location : Zoo Negara, Selangor
Created : 11/20/2014 11:13:39 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:38 PM