Repositories > Water Analytical Services

Laporan Lawatan Tinjauan Ke Zoo Negara Bagi Kajian Anaerobic Treatment Julai, NAHRIM, 2014


Title : Laporan Lawatan Tinjauan Ke Zoo Negara Bagi Kajian Anaerobic Treatment Julai, NAHRIM, 2014
Sypnosis : Seperti yang dimaklum sebelum ini oleh pihak SIRIM, kaedah persampelan untuk presampel analisis ZOW, mempunyai kandungan karbon yang rendah (‹ 10%). Sampel yang dihantar juga bercampur dengan bendasing – bendasing seperti batu – batuan dan pasir. Selepas tinjaun dibuat, kami dapati agaklah sukar untuk memastikan sampel tidak bercampur dengan batuan dan pasir memandangkan permukaan kandang adalah berpasir. Sampel ZOW yang dikumpul cuma terdiri daripada ZOW haiwan – haiwan herbivor. Sebahagian besar adalah daripada kandang seladang dan gajah. Sisa ZOW dan sisa makanan dikumpulkan berasingan. ZOW akan dihantar ke tempat pengumpulan manakala sisa makanan dilupuskan seperti sampah biasa. Sampel yang dihantar kepada pihak SIRIM untuk preanalisis diambil daripada tempat pembuangan utama. Projek biogas yang akan datang tidak akan menggunakan ZOW sedia ada.
Content : Seperti yang dimaklum sebelum ini oleh pihak SIRIM, kaedah persampelan untuk presampel analisis ZOW, mempunyai kandungan karbon yang rendah (‹ 10%). Sampel yang dihantar juga bercampur dengan bendasing – bendasing seperti batu – batuan dan pasir. Selepas tinjaun dibuat, kami dapati agaklah sukar untuk memastikan sampel tidak bercampur dengan batuan dan pasir memandangkan permukaan kandang adalah berpasir. Sampel ZOW yang dikumpul cuma terdiri daripada ZOW haiwan – haiwan herbivor. Sebahagian besar adalah daripada kandang seladang dan gajah. Sisa ZOW dan sisa makanan dikumpulkan berasingan. ZOW akan dihantar ke tempat pengumpulan manakala sisa makanan dilupuskan seperti sampah biasa. Sampel yang dihantar kepada pihak SIRIM untuk preanalisis diambil daripada tempat pembuangan utama. Projek biogas yang akan datang tidak akan menggunakan ZOW sedia ada.
Prepared By : Cik Nor Salmi Binti Abdullah
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Seperti yang dimaklum sebelum ini oleh pihak SIRIM, kaedah persampelan untuk presampel analisis ZOW, mempunyai kandungan karbon yang rendah (‹ 10%). Sampel yang dihantar juga bercampur dengan bendasing – bendasing seperti batu – batuan dan pasir. Selepas tinjaun dibuat, kami dapati agaklah sukar untuk memastikan sampel tidak bercampur dengan batuan dan pasir memandangkan permukaan kandang adalah berpasir. Sampel ZOW yang dikumpul cuma terdiri daripada ZOW haiwan – haiwan herbivor. Sebahagian besar adalah daripada kandang seladang dan gajah. Sisa ZOW dan sisa makanan dikumpulkan berasingan. ZOW akan dihantar ke tempat pengumpulan manakala sisa makanan dilupuskan seperti sampah biasa. Sampel yang dihantar kepada pihak SIRIM untuk preanalisis diambil daripada tempat pembuangan utama. Projek biogas yang akan datang tidak akan menggunakan ZOW sedia ada.
Geographical Location : Zoo Negara, Selangor
Created : 11/20/2014 11:19:59 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:39 PM