Repositories > Water Analytical Services

Kajian Kuantiti Dan Kualiti Air SPAH Rumah Panjang Bair Betong, NAHRIM, 2013


Title : Kajian Kuantiti Dan Kualiti Air SPAH Rumah Panjang Bair Betong, NAHRIM, 2013
Sypnosis : Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) adalah salah satu projek penyelidikan dan pembangunan yang penting dalam bidang sumber air dan alam persekitaran, khasnya sebagai sumber air baru tambahan dan kebolehupayaannya untuk membekalkan air hujan kepada penggunanya. Pada tahun 2010, NAHRIM telah membangunkan Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) di Rumah Panjang Bair Sarawak (sebagai contoh SPAH di kawasan pedalaman) untuk 21 hari bekalan air di mana sumber air hujan sebagai sumber air tambahan kepada bekalan air sungai yang sedia ada akan digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti pencucian lantai, pinggan mangkuk, baju, penyiraman tandas dan mandi. Rumah Panjang Bair terletak lebih dari 200 km dari Bandar Betong, Sarawak (Rajah 1 dan Rajah 2). Jumlah anggaran penggunaan air di rumah panjang tersebut adalah sebanyak 8m3 (atau 8,000 liter) sehari, iaitu berdasarkan anggaran sebanyak 66 liter seorang setiap hari, dan seramai 120 orang penghuni. Objektif utama kajian ini adalah untuk menyelidik potensi penggunaan air hujan dalam pembekalan permintaan air di kawasan pendalaman serta mengenalpasti kualiti air hujan yang ditadah memenuhi keperluan standard kualiti air untuk kegunaan aktiviti-aktiviti harian.
Content : Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) adalah salah satu projek penyelidikan dan pembangunan yang penting dalam bidang sumber air dan alam persekitaran, khasnya sebagai sumber air baru tambahan dan kebolehupayaannya untuk membekalkan air hujan kepada penggunanya. Pada tahun 2010, NAHRIM telah membangunkan Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) di Rumah Panjang Bair Sarawak (sebagai contoh SPAH di kawasan pedalaman) untuk 21 hari bekalan air di mana sumber air hujan sebagai sumber air tambahan kepada bekalan air sungai yang sedia ada akan digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti pencucian lantai, pinggan mangkuk, baju, penyiraman tandas dan mandi. Rumah Panjang Bair terletak lebih dari 200 km dari Bandar Betong, Sarawak (Rajah 1 dan Rajah 2). Jumlah anggaran penggunaan air di rumah panjang tersebut adalah sebanyak 8m3 (atau 8,000 liter) sehari, iaitu berdasarkan anggaran sebanyak 66 liter seorang setiap hari, dan seramai 120 orang penghuni. Objektif utama kajian ini adalah untuk menyelidik potensi penggunaan air hujan dalam pembekalan permintaan air di kawasan pendalaman serta mengenalpasti kualiti air hujan yang ditadah memenuhi keperluan standard kualiti air untuk kegunaan aktiviti-aktiviti harian.
Prepared By : Syazrin Syima Sharifuddin
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) adalah salah satu projek penyelidikan dan pembangunan yang penting dalam bidang sumber air dan alam persekitaran, khasnya sebagai sumber air baru tambahan dan kebolehupayaannya untuk membekalkan air hujan kepada penggunanya. Pada tahun 2010, NAHRIM telah membangunkan Sistem Penuaian Air Hujan (SPAH) di Rumah Panjang Bair Sarawak (sebagai contoh SPAH di kawasan pedalaman) untuk 21 hari bekalan air di mana sumber air hujan sebagai sumber air tambahan kepada bekalan air sungai yang sedia ada akan digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti pencucian lantai, pinggan mangkuk, baju, penyiraman tandas dan mandi. Rumah Panjang Bair terletak lebih dari 200 km dari Bandar Betong, Sarawak (Rajah 1 dan Rajah 2). Jumlah anggaran penggunaan air di rumah panjang tersebut adalah sebanyak 8m3 (atau 8,000 liter) sehari, iaitu berdasarkan anggaran sebanyak 66 liter seorang setiap hari, dan seramai 120 orang penghuni. Objektif utama kajian ini adalah untuk menyelidik potensi penggunaan air hujan dalam pembekalan permintaan air di kawasan pendalaman serta mengenalpasti kualiti air hujan yang ditadah memenuhi keperluan standard kualiti air untuk kegunaan aktiviti-aktiviti harian.
Geographical Location : Rumah Panjang Bair, Betong, Sarawak
Created : 11/20/2014 11:34:46 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:40 PM