Repositories > Water Analytical Services

Laporan Lawatan Teknikal Sek. Men. Keb Tunku Ampuan Najihah Dan Sek. Men. Keb King George V 18 Ogos, NAHRIM 2014


Title : Laporan Lawatan Teknikal Sek. Men. Keb Tunku Ampuan Najihah Dan Sek. Men. Keb King George V 18 Ogos, NAHRIM 2014
Sypnosis : Treat Every Environment Special Sdn Bhd (TrEES) selaku koordinator bagi Program “ TrEES School Programme 2014- Young Voices for Conservation” telah menjemput pihak NAHRIM dalam siri kedua selepas lawatan pertama diadakan di NAHRIM (3 Julai 2014) dengan penglibatan dari pelajar-pelajar sekolah yang terpilih. Dalam siri pertama lawatan ke NAHRIM, pelajar-pelajar telah membentangkan cadangan kajian mereka dan menerima komen/ cadangan penambahbaikan kajian dari pegawai NAHRIM yang terlibat. Bagi Makmal Kualiti Air, pegawai terlibat adalah Pn. Norbaya Hashim dan beliau telah diminta memberi cadangan/ komentar berkaitan kajian yang dijalankan oleh 2 buah sekolah, iaitu SMK Tunku Ampuan Najihah dan SMK King George V. Dalam siri kedua lawatan ini, Makmal Kualiti Air telah di jemput untuk mengadakan lawatan ke 2 buah sekolah terdahulu bagi membantu pelaksanaan kajian seperti yang dibentangkan sebelum ini.
Content : Treat Every Environment Special Sdn Bhd (TrEES) selaku koordinator bagi Program “ TrEES School Programme 2014- Young Voices for Conservation” telah menjemput pihak NAHRIM dalam siri kedua selepas lawatan pertama diadakan di NAHRIM (3 Julai 2014) dengan penglibatan dari pelajar-pelajar sekolah yang terpilih. Dalam siri pertama lawatan ke NAHRIM, pelajar-pelajar telah membentangkan cadangan kajian mereka dan menerima komen/ cadangan penambahbaikan kajian dari pegawai NAHRIM yang terlibat. Bagi Makmal Kualiti Air, pegawai terlibat adalah Pn. Norbaya Hashim dan beliau telah diminta memberi cadangan/ komentar berkaitan kajian yang dijalankan oleh 2 buah sekolah, iaitu SMK Tunku Ampuan Najihah dan SMK King George V. Dalam siri kedua lawatan ini, Makmal Kualiti Air telah di jemput untuk mengadakan lawatan ke 2 buah sekolah terdahulu bagi membantu pelaksanaan kajian seperti yang dibentangkan sebelum ini.
Prepared By : Norbaya Binti Hashim
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Treat Every Environment Special Sdn Bhd (TrEES) selaku koordinator bagi Program “ TrEES School Programme 2014- Young Voices for Conservation” telah menjemput pihak NAHRIM dalam siri kedua selepas lawatan pertama diadakan di NAHRIM (3 Julai 2014) dengan penglibatan dari pelajar-pelajar sekolah yang terpilih. Dalam siri pertama lawatan ke NAHRIM, pelajar-pelajar telah membentangkan cadangan kajian mereka dan menerima komen/ cadangan penambahbaikan kajian dari pegawai NAHRIM yang terlibat. Bagi Makmal Kualiti Air, pegawai terlibat adalah Pn. Norbaya Hashim dan beliau telah diminta memberi cadangan/ komentar berkaitan kajian yang dijalankan oleh 2 buah sekolah, iaitu SMK Tunku Ampuan Najihah dan SMK King George V. Dalam siri kedua lawatan ini, Makmal Kualiti Air telah di jemput untuk mengadakan lawatan ke 2 buah sekolah terdahulu bagi membantu pelaksanaan kajian seperti yang dibentangkan sebelum ini.
Geographical Location : Seremban, Negeri Sembilan
Created : 11/20/2014 11:42:20 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:41 PM