Repositories > Water Analytical Services

Laporan Lawatan Ke SIRIM Bagi Tujuan Pembentangan Progress Kajian Biogas Digester For Renewable Energy Di Zoo Negara, 23 Oktober, NAHRIM 2014


Title : Laporan Lawatan Ke SIRIM Bagi Tujuan Pembentangan Progress Kajian Biogas Digester For Renewable Energy Di Zoo Negara, 23 Oktober, NAHRIM 2014
Sypnosis : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) telah melantik SIRIM Bhd untuk menjalankan kajian dan kerja-kerja perundingan bagi penjanaan tenaga daripada bahan buangan organik melalui “anaerobic digestion” teknologi. Hasil tinjauan dari pihak NAHRIM dan SIRIM di Zoo Negara pada bulan Ogos yang lepas, daripada lapan jenis sampel najis yang diambil, hanya lima sampel sahaja yang akan dianalisis. Najis tersebut adalah najis gajah, banteng, panda, badak dan “dumping site” (tempat pembuangan najis). Sehingga kini, pihak SIRIM masih lagi sedang menjalankan analisa terhadap sampel najis yang diambil semasa kerja-kerja pensampelan di Zoo Negara tempoh hari. Susulan dari itu, satu lawatan yang diketuai oleh Puan Syazrin Syima Sharifuddin telah diadakan pada 23 Oktober 2014 bagi meninjau sejauh mana perkembangan hasil analisa dari pihak SIRIM dan bagi mendapatkan maklumat dan gambaran terkini disamping dapat melihat sendiri proses kajian yang dijalankan oleh pihak SIRIM.
Content : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) telah melantik SIRIM Bhd untuk menjalankan kajian dan kerja-kerja perundingan bagi penjanaan tenaga daripada bahan buangan organik melalui “anaerobic digestion” teknologi. Hasil tinjauan dari pihak NAHRIM dan SIRIM di Zoo Negara pada bulan Ogos yang lepas, daripada lapan jenis sampel najis yang diambil, hanya lima sampel sahaja yang akan dianalisis. Najis tersebut adalah najis gajah, banteng, panda, badak dan “dumping site” (tempat pembuangan najis). Sehingga kini, pihak SIRIM masih lagi sedang menjalankan analisa terhadap sampel najis yang diambil semasa kerja-kerja pensampelan di Zoo Negara tempoh hari. Susulan dari itu, satu lawatan yang diketuai oleh Puan Syazrin Syima Sharifuddin telah diadakan pada 23 Oktober 2014 bagi meninjau sejauh mana perkembangan hasil analisa dari pihak SIRIM dan bagi mendapatkan maklumat dan gambaran terkini disamping dapat melihat sendiri proses kajian yang dijalankan oleh pihak SIRIM.
Prepared By : Pn. Syazrin Syima Binti Sharifuddin
Report Owner : NAHRIM
Objectives : Susulan dari itu, satu lawatan yang diketuai oleh Puan Syazrin Syima Sharifuddin telah diadakan pada 23 Oktober 2014 bagi meninjau sejauh mana perkembangan hasil analisa dari pihak SIRIM dan bagi mendapatkan maklumat dan gambaran terkini disamping dapat melihat sendiri proses kajian yang dijalankan oleh pihak SIRIM
Geographical Location : Blok 15, SIRIM Berhad, Seksyen 2 Shah Alam, Selangor
Created : 11/20/2014 11:47:21 AM
Modified : 1/28/2015 1:24:42 PM