Repositories > Water Analytical Services

Panduan Standard Operating Procedure Tasik Taman Botani Perdana, NAHRIM, 2013


Title : Panduan Standard Operating Procedure Tasik Taman Botani Perdana, NAHRIM, 2013
Price : Free
Prepared By : Syazrin Syima Sharifuddin
Objectives : Matlamat penyediaan Standard Operating Procedure (SOP) ini adalah bertujuan dijadikan panduan kepada pengurus dan kakitangan yang terlibat secara langsung dengan pengurusan kawasan tadahan Taman Botani Perdana. SOP ini merujuk kepada semua aspek kawasan tadahan tasik yang berpotensi menyumbang kepada kemerosotan kualiti air dan ekosistem tasik. SOP ini bertindak membantu pengurus tasik mengawal dan memelihara kualiti air pada tahap Kelas II. Langkah-langkah kawalan dan pengurusan yang diperincikan perlu dilaksanakan secara berterusan bagi mengekalkan kualiti air tasik pada kelas II.
Geographical Location : Taman Botani Perdana, Kuala Lumpur
Resources : Water Analysis
Created : 11/20/2014 3:11:49 PM
Modified : 1/28/2015 1:24:42 PM