Water News >

BEKALAN AIR DI SINGAPURA TIDAK TERJEJAS OLEH PENCEMARAN SG. JOHOR


Title : BERITA BERNAMA
Sypnosis : SINGAPURA: Bekalan air di Singapura tidak akan terjejas berikutan penutupan loji rawatan air di Johor kerana agensi air nasional republik itu, PUB telah meningkatkan pengeluaran di loji penyahmasinan dan jabatan bekalan air tempatan.
Modified : 11/7/2017 10:41:38 AM