Repositories > Coastal Engineering

Kajian Peningkatan Aras Laut Sarawak, Jun 2011, Ex Summary


Title : Kajian Peningkatan Aras Laut Sarawak, Jun 2011, Ex Summary
Prepared By : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Report Owner : Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Type of Report : Field Of Study
Objectives : Objektif utama kajian ini dijalankan ialah untuk membuat pemerhatian ke atas morfologidan ekosistem di sepanjang tebing Sg. Sarawak, mengenalpastistruktur-struktur yang ada di sepanjang tebing Sg. Sarawak terutama strukturbendungan rendah atau ‘barrage’ di Pending dan mengumpul data-data GIS, batimetriSg. Sarawak serta mengenalpasti kawasan yang berisiko bagi Kajian Susulan Peningkatan Aras Laut di kawasan berkaitan.
Geographical Location : Kawasan utama yang terlibat dalam kajian ini bermula dari muara Sg. Sarawak iaitu di Muara Tebas sehingga Kuching Waterfront yang berhadapan dengan Mahkamah James Brooke, Kuching.
Geographical Reference : Sarawak: Kuching:Kuching, Sarawak
Geographical Location-RBMUs : Sarawak RBMU
Additional Info : Shore Reaches: Shore Line: Sarawak Shoreline Reach: Reach 3 Sk - Muara Tebas to Kuala Kabong
Created : 11/26/2014 11:25:21 AM
Modified : 1/28/2015 1:22:50 PM