Water News >

PENERAJU PENGURUSAN HIDROPERSEKITARAN MAPAN


Title : NAHRIM
Sypnosis : Nahrim mempelopori kajian hidraulik berkaitan air seperti penyelidikan asas dan gunaan dalam sektor air seperti sumber air, sungai, pantai, hidrogeologi dan kualiti air. Memiliki lima pusat kajian yang menjalankan fungsi yang berbeza dan dua Makmal.
Modified : 5/31/2018 10:59:27 AM