Water News >

PERAK MANFAAT 23 PROJEK IMPAK TINGGI


Title : PEMBANGUNAN BABITKAN RM4.7B MENERUSI RMKe-11 MANFAAT PENDUDUK
Sypnosis : Projek tebatan banjir membabitkan beberapa kerja pembinaan tebatan banjir, memulihkan koridor sungai, menaikkan sistem saliran serta pembangunan lembangan sungai di seluruh negeri.
Modified : 5/31/2018 2:35:27 PM