Water News >

JAS SAHKAN SG TERPAI TERCEMAR


Title : JAS SAHKAN SG TERPAI TERCEMAR
Sypnosis : Jabatan Alam Sekitar Pahang mengesahkan Sungai Terpai yang berada dalam kawasan pembalakan di Hulu Sungai Lembing tercemar. 500 hektar hutan di hulu Sungai Lembing di tebang secara berleluasa tanpa mengambil kira kesan terhadap alam sekitar
Modified : 11/23/2018 4:03:51 PM